Renholdsgruppen tilbyr hovedrengjøring som enkeltoppdrag

Periodisk renhold kan gjennomføres som enkeltoppdrag og krever ingen avtalt frekvens.
Renholdsgruppen vet at enkelte bedriftslokaler kan være både omfattende og utfordrende å
rengjøre, men vi stiller med tilstrekkelig kunnskap, teknikker og utstyr til å få jobben gjort!

I hovedsak innebærer periodisk rengjøring vask av:

– Tak
– Vegger
– Gulv
– Innvendige vinduer
– Dører og dørkarmer
– Ventiler
– Fronter/toppskap

Vi strekker oss langt for å gjøre kundene våre fornøyd. Har du andre ønsker eller
spesifikasjoner enn hva som er listet over vil vi imøtekomme dette etter avtale.

Vindusvask i Tromsø

Bestill