Renholdsgruppen leier ut matter.

Disse kan leveres i forskjellige størrelser og kvaliteter. Frekvens for skift avtales etter behov.

Ved avtale om matteleie vil du få:

  • Henting og levering av matter til avtalt tid
  • Mattene vasket og rengjort

En matte stopper både vann og smuss i form av sand og finfordelt leire. Vannet fordamper og smusset forsvinner ned i matten. En god utleiematte skal ha tvistet luv som gjør at smusset forsvinner ned i matten.

Matter ved inngangsparti er et viktig hjelpemiddel for å stoppe fukt og smuss fra å komme videre inn i lokalene.

Matter beskytter også gulvflater mot unødvendig slitasje.